KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

21

Unit

Unit 5: Nombor 11-100

Unit Learning Outcomes

Nombor Besar

Lesson 1

MA 2.3.2 Membandingkan: (i) 11 dengan 12 (12 adalah 1 lebih daripada 11 (ii) 12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya.

Lessons Learning Outcomes

a. Dapat menyebut dan menulis nombor 8-10

Methods

Kelas 1:
Aktiviti (30 minit)
1. Sediakan dua kotak dan beberapa biji bola.
2. Letakkan 3 biji bola ke dalam kotak A, dan 7 biji ke dalam kotak B.
3. Minta murid untuk nyatakan berapa bola yang lebih dalam kotak B.

Latihan (30 minit)
ms 40 & 41

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
2 kotak
Bola
Buku Fargoes Matematik 1 (6 Tahun)