KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

20

Unit

Unit 5: Nombor 11-100

Unit Learning Outcomes

Nombor Besar

Lesson 1

MA 2.3.1 Membilang terus dari 11 hingga ke 20.

Lessons Learning Outcomes

a. Menyebut dan mengenal nombor 11-20
b. Dapat mengira objek dengan betul.

Methods

Kelas 1:
Latihan:
ms 34 & 35

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Buku Fargoes Matematik 1 (6 Tahun)

Kelas 1