KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

18

Unit

Penilaian 1

Unit Learning Outcomes

Kefahaman

Lesson 1

Unit 1-Unit 4

Lessons Learning Outcomes

i) Menguji kefahaman pelajar sepanjang 17 minggu pembelajaran.
ii) Galakkan pelajar untuk membuat sendiri tanpa pertolongan guru untuk menguji sejauh mana kefahaman para pelajar.

Methods

Kelas 1:
Latihan:
ms 45-48 (Matematik 1, 6 tahun)
Buku Bonus 1 (mana-mana ms)

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Buku Fargoes Matematik 1 (6 Tahun)
Buku Bonus 1