KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

17

Unit

Unit 4: Nombor 1-10

Unit Learning Outcomes

Kenali Nombor

Lesson 1

MA 2.2.2 Menulis angka sifar. MA 2.2.3 Mengetahui maksud sifar.

Lessons Learning Outcomes

a. Memahami maksud sifar (0)
b. Menulis 0 dengan baik.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Sediakan dua pinggan.
2. Satu pinggan berisi objek, satu pinggan tanpa isi.
3. Jelaskan kepada murid tentang konsep kosong (tiada isi)

Latihan:
30-33

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Pinggan (2)
Buku Fargoes Matematik 1 (6 Tahun)