KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

16

Unit

Unit 4: Nombor 1-10

Unit Learning Outcomes

Kenali Nombor

Lesson 1

MA 2.1.10 Menulis nombor mengikut cara yang betul.

Lessons Learning Outcomes

Menulis dengan baik dan sempurna.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Menulis nombor menggunakan garam ( 15 minit)

Latihan:
ms 28 & 29 (45 minit)

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Garam
Tray
Buku Fargoes Matematik 1 (6 Tahun)