KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

15

Unit

Unit 4: Nombor 1-10

Unit Learning Outcomes

Kenali Nombor

Lesson 1

MA 2.1.9 Menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan menurun.

Lessons Learning Outcomes

Murid mengecam nombor dalam turutan yang betul.

Methods

Kelas 1:
Latihan:
26 & 27

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Buku:
Latihan Fargoes Matematik 1 (6 Tahun)