KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

13

Unit

Unit 4: Nombor 1-10

Unit Learning Outcomes

Kenali Nombor

Lesson 1

MA 2.1.6 Memadankan kumpulan objek dengan nombor.

Lessons Learning Outcomes

Dapat menyesuaikan bilangan objek dengan nombor.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Sediakan kad imbasan nombor 1-10.
2. Pinggan kertas, bertanda titik hitam 1-10
3. Minta pelajar untuk suaikan nombor mengikut bilangan titik di pinggan.

Latihan:
24

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Kad imbasan
Pinggan kertas
Marker

Buku:
Latihan Fargoes Matematik 1 (6 Tahun)