KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

12

Unit

Unit 4: Nombor 1-10

Unit Learning Outcomes

Kenali Nombor

Lesson 1

MA 2.1.4 Membilang objek.

Lessons Learning Outcomes

Dapat mengira objek dengan betul.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Minta pelajar untuk kira objek di dalam kelas. Contohnya, bilangan kerusi dalam kelas.

Latihan:
ms 23 & 24

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Buku:
Latihan Fargoes Matematik 1 (6 Tahun)