KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

11

Unit

Unit 3: Ketekalan

Unit Learning Outcomes

Konsisten

Lesson 1

MA 1.5.1 Menjelaskan ketekalan: (ii) Jisim

Lessons Learning Outcomes

Murid- murid memahami ketekalan jisim dan isipadu walaupun diletakkan, disusun atau diatur di tempat atau keadaan yang berbeza.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Sedikan tiga cawan kosong
2. 1 jag berisi air.
3. Masukkan air ke dalam cawan dengan kuantiti yang berbeza.

Latihan:
ms 21 & 22

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Cawan
Air

Buku:
Latihan Fargoes Matematik 1 (6 Tahun)