KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

10

Unit

Unit 3: Ketekalan

Unit Learning Outcomes

Konsisten

Lesson 1

MA 1.5.1 Menjelaskan ketekalan: (i) Panjang

Lessons Learning Outcomes

Murid- murid memahami ketekalan jisim dan isipadu walaupun diletakkan, disusun atau diatur di tempat atau keadaan yang berbeza.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Potong riben sama panjang, kemudian letakkan dalam kedudukan yang berbeza. Jelaskan kepada pelajar akan konsep ketekalan.
Latihan:
ms 20

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Riben

Buku:
Latihan Fargoes Matematik 1 (6 Tahun)