KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 1

Week

9

Unit

Unit 2: Saya Pandai Bandingkan!

Unit Learning Outcomes

Perbandingan Kuantiti

Lesson 1

MA 1.2.1 Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan (iii) lebih atau kurang.

Lessons Learning Outcomes

Dapat mengetahui kumpulan objek yang kurang dan lebih, menerangkan ciri-ciri kumpulan objek yang kurang dan lebih.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti Berkumpulan:
Buat kumpulan objek yang lebih dan kurang. Minta murid untuk menyatakan kumpulan mana yang kurang dan lebih.
1. Kumpulan A – 10 straw, dnan kumpulan B – 7 straw
2. Nyatakan kumpulan A mempunyai lebihan straw sebanyak 3 straw.
3. Sementara, kumpulan B kurang 3 daripada kumpulan A.

Latihan: ms 20 & 21

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Blocks, straw atau pensel.
Buku:
Fargoes Matematik 1 (4&5 Tahun)