KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 1

Week

8

Unit

Unit 2: Saya Pandai Bandingkan!

Unit Learning Outcomes

Perbandingan Kuantiti

Lesson 1

MA 1.2.1 Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan (i) sama banyak atau tidak sama banyak.

Lessons Learning Outcomes

a. Pelajar dapat memadankan kumpulan objek yang mempunyai nilai atau kuantiti yang sama banyak.
b. Mengetahui kumpulan yang tidak sama banyak.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Minta pelajar untuk sediakan dua kumpulan objek yang memiliki kuantiti yang berbeza. Kemudian, pelajar perlu menyatakan ciri-ciri kumpulan tersebut.

Latihan: ms 18 & 19

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Buku: Fargoes Matematik 1 (4&5 Tahun)