KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 1

Week

7

Unit

Unit 2: Saya Pandai Bandingkan!

Unit Learning Outcomes

Perbandingan Kuantiti

Lesson 1

MA 1.2.1 Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan (i) banyak atau sedikit.

Lessons Learning Outcomes

a. Mengetahui nilai nombor kecil ke besar (1-10)
b. Mengetahui ciri-ciri kumpulan banyak dan sedikit.

Methods

Kelas 1:
Latihan:
Murid membuat latihan buku, mengira jumlah objek yang diberikan.

ms 15-17

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Buku: Fargoes Matematik 1 (4&5 Tahun)