KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 1

Week

6

Unit

Unit 1: Saya pandai padankan!

Unit Learning Outcomes

ii. Bilangan sama

Lesson 1

MA 1.1.3 Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan sama.

Lessons Learning Outcomes

a. Mengenal pasti kumpulan objek yang sama
bilangan.
b. Dapat memadankan bilangan objek yang sama bilangan.
Contohnya, 3 buah epal = 3 buah oren, 8 batang pensel = 8 biji kek

Methods

Kelas 1:
Aktiviti Berkumpulan:
Susun objek mengikut bilangan yang ditetapkan, sama dan tidak sama. Minta murid untuk mengenal pasti kumpulan yang sama bilangan.

Latihan:
ms 13-14

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Buku: Fargoes Matematik 1 (4&5 Tahun)