KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 1

Week

5

Unit

Unit 1: Saya pandai padankan!

Unit Learning Outcomes

ii. Bilangan sama

Lesson 1

MA 1.1.3 Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan sama.

Lessons Learning Outcomes

a. Mengenal nombor 1-10
b. Pelajar dapat menyebut dan mengira 1-10

Methods

Kelas 1:
Aktiviti Individu:
Minta murid untuk mengira objek yang terdapat di dalam kelas. Contohnya: kerusi , meja dan kawan-kawan sekelas.

Latihan:
ms 11-12

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Buku: Fargoes Matematik 1 (4&5 Tahun)