KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 1

Week

38

Unit

Unit 10: Ruang dan Bentuk

Unit Learning Outcomes

Konsep Ruang

Lesson 1

MA 6.2.2 Menghasilkan corak berasaskan bentuk dua dimensi.

Lessons Learning Outcomes

b. Dapat memadankan bentuk dengan objek. Contohnya, bulatan = jam dinding

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Kenalkan bentuk 2D kepada murid menggunakan bongkah.
Minta murid untuk sesuaikan gambar di ms 44 dengan bentuk bongkah yang sama.

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Blocks
Buku Fargoes Matematik 2 (4&5 tahun)