KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 1

Week

36

Unit

Unit 10: Ruang dan Bentuk

Unit Learning Outcomes

Konsep Ruang

Lesson 1

MA 6.1.1 Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruangan.

Lessons Learning Outcomes

b. Mengetahui kedudukan objek di dalam dan di luar.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Letakkan objek dalam pelbagai kedudukan yang berbeza. Bantu murid untuk memahami maksud setiap kedudukan.

Latihan: ms 40 & 41

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
1. Blocks dalam pelbagai bentuk.
2. Meja – contoh, atas meja, bawah meja.
Buku Fargoes Matematik 2 (4&5 tahun)