KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 1

Week

34

Unit

Unit 9: Masa dan Waktu

Unit Learning Outcomes

ii. Hari

Lesson 1

MA 5.1.3 Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan.

Lessons Learning Outcomes

a. Dapat mengetahui nama nama hari dalam seminggu.
b. Mengetahui hari cuti dan hari bekerja.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Menyusun hari mengikut turutan.

Latihan:
Ms 38

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Kad imbasan 7 hari.
Buku Fargoes Matematik 2 (4&5 tahun)