KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 1

Week

33

Unit

Unit 9: Masa dan Waktu

Unit Learning Outcomes

i. Peristiwa

Lesson 1

MA 5.1.2 Menyusun peristiwa mengikut urutan masa.

Lessons Learning Outcomes

a. Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian. Contohnya, pagi ke sekolah, malam untuk tidur.
b. Menyusun peristiwa mengikut urutan masa.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Minta pelajar untuk menceritakan rutin harian mereka kepada kawan-kawan. Kemudian, salah seorang daripada mereka akan dipanggil untuk bercerita di hadapan. Aktiviti ini bertujuan untuk mengetahui sama ada mereka memahami konsep peristiwa dalam kehidupan seharian.

Latihan:
ms 37

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Buku Fargoes Matematik 2 (4&5 tahun)

Youtube untuk rujukan guru: