KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 1

Week

32

Unit

Unit 9: Masa dan Waktu

Unit Learning Outcomes

i. Peristiwa

Lesson 1

MA 5.1.1 Menyatakan waktu dalam sehari.

Lessons Learning Outcomes

a. Mengetahui ciri-ciri peristiwa (pagi, petang, malam).

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Lukis matahari untuk terangkan ciri-ciri pagi, dan warnakan bulan untuk cerita tentang malam.

Latihan:
ms 35 – ms 36

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Kerta A4
Pensil warna
Buku Fargoes Matematik 2 (4&5 tahun)

Youtube untuk rujukan guru: