KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 1

Week

26

Unit

Unit 7: Mari Tolak

Unit Learning Outcomes

Konsep tolak

Lesson 1

MA 3.2.1 Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki.

Lessons Learning Outcomes

a. Memperkenalkan simbol (-)
b. Memahami konsep tolak dengan baik.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Perkenalkan simbol (-) dan (=).
Tonton youtube untuk terangkan konsep tolak secara animasi dan visualisasi.

Latihan: ms 29

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Buku Fargoes Matematik 2 (4&5 tahun)