KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 1

Week

23

Unit

Unit 6: Mari Tambah

Unit Learning Outcomes

Konsep tambah

Lesson 1

MA 3.1.1 Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek.

Lessons Learning Outcomes

a. Memperkenalkan simbol (+) dan sama dengan (=).
b. Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus jumlah objek.
c. Menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 10 (jumlah dua objek tidak melebihi sepuluh)

Methods

Kelas 1:
Aktiviti 1:
1.Kad imbasan simbol (+) dan (=)
Sediakan kotak
*boleh rujuk link youtube bagaimana aktiviti dijalankan.
atau
rujuk ms 24 buku fargoes

Latihan:
ms 25 & 26

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan diperlukan:
Straw,
cawan kertas,
kotak,
simbol (+) dan (=)
Buku Fargoes Matematik 2 (4&5 tahun)