KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 1

Week

21

Unit

Unit 5: Nombor 1-10

Unit Learning Outcomes

Kenali Nombor

Lesson 1

MA 2.1.6 Memadankan kumpulan objek dengan nombor.

Lessons Learning Outcomes

a. Dapat menyesuaikan bilangan objek dengan nombor.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Sediakan kad imbasan nombor dan juga objek. Kemudian, minta pelajar untuk padankan nombor dengan jumlah objek yang betul. Bahagikan pelajar kepada 4 kumpulan untuk aktiviti berkumpulan.

Latihan:
ms 11

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan diperlukan:
Kad imbasan
Buku Fargoes Matematik 2 (4&5 tahun)