KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 1

Week

20

Unit

Unit 5: Nombor 1-10

Unit Learning Outcomes

Kenali Nombor

Lesson 1

MA 2.1.5 Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek.

Lessons Learning Outcomes

a. Dapat mengira objek dengan betul.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Sediakan manik dalam urutan 1-10 supaya pelajar dapat memahami manik juga boleh mewakili nombor.

Latihan:
ms 10

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Manik
Buku Fargoes Matematik 2 (4&5 tahun)