KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 1

Week

19

Unit

Unit 5: Nombor 1-10

Unit Learning Outcomes

Kenali Nombor

Lesson 1

MA 2.1.4 Membilang objek

Lessons Learning Outcomes

a. Dapat mengira objek dengan betul.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Sediakan beberapa objek seperti pensel, bola atau buku. Kemudian, minta pelajar untuk menyatakan jumlah objek yang disebut.

Latihan:
ms 9 & ms 21

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Buku Fargoes Matematik 2 (4&5 tahun)
Youtube minit ke- 30