KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 1

Week

18

Unit

Unit 5: Nombor 1-10

Unit Learning Outcomes

Kenali Nombor

Lesson 1

MA 2.1.3 Memadankan angka dengan nama nombor

Lessons Learning Outcomes

a. Mengeja nombor, satu, dua, tiga.
b. Mengecam huruf awal bagi sesuatu nombor.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Menyanyi nombor 1-10.

Latihan:
ms 7&8 – suaikan nombor dengan perkataan.

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Buku Fargoes Matematik 2 (4&5 tahun)