KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 1

Week

17

Unit

Unit 5: Nombor 1-10

Unit Learning Outcomes

Kenali Nombor

Lesson 1

MA 2.1.1 Menyebut nombor 1 hingga 10 mengikut urutan.

Lessons Learning Outcomes

a. Menyebut dan mengenal nombor 1-10.
b. Dapat mengira dengan menggunakan jari.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Minta murid untuk menyebut nombor 1-10 dalam urutan menggunakan jari. Guru juga boleh menyediakan kad imbasan untuk pelajar mengenal nombor.

Latihan:
ms 6 – mengecam bentuk nombor.
ms 12 & 13 – latihan menulis nombor 1 & 2.

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan yang diperlukan:
Kad Imbasan
Buku Fargoes Matematik 2 (4&5 tahun)