KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 1

Week

15

Unit

Unit 4: Pola dan Corak

Unit Learning Outcomes

Mengkaji pola melalui bentuk dan warna. (pergerakan yang berulang-ulang)

Lesson 1

MA 1.4.1 Mengecam dan menyatakan pola di persekitaran

Lessons Learning Outcomes

 Memahami pola bentuk dan dapat membezakan dengan baik

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Menyusun objek mengikut pola bentuk yang ditetapkan. Contoh, pinggan, cawan, pinggan, cawan, pinggan.

Latihan:
ms 36

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan yang diperlukan:
Pinggan
Cawan
Buku Fargoes Matematik 1 (4&5 tahun)