KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 1

Week

14

Unit

Unit 4: Pola dan Corak

Unit Learning Outcomes

Mengkaji pola melalui bentuk dan warna. (pergerakan yang berulang-ulang)

Lesson 1

MA 1.4.1 Mengecam dan menyatakan pola di persekitaran

Lessons Learning Outcomes

a. Mengetahui bentuk segi tiga, bulat, segi empat tepat dan bintang.
b. Mengenal warna-warna asas.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Memperkenalkan bentuk-bentuk dan warna dengan menggunakan bongkah kayu.

Latihan:
34 & 35

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan yang diperlukan:
Bongkah kayu
Buku Fargoes Matematik 1 (4&5 tahun)