KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 1

Week

12

Unit

Unit 3: Saya Pandai Susun!

Unit Learning Outcomes

Seriasi: susunan 2 objek dan lebih mengikut turutan berdasarkan kriteria yang jelas.

Lesson 1

MA 1.3.1 Menyusun objek mengikut kriteria berikut: (iii) rendah ke tinggi dan sebaliknya.

Lessons Learning Outcomes

a. Dapat mengenal ciri-ciri objek, tebal nipis, tinggi rendah, panjang pendek dan kecil besar.
b. Dapat membezakan ciri-ciri antara objek.
c. Dapat menyenaraikan contoh objek yang mempunyai ciri sama.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti 1: Menyusun botol mengikut sistem seriasi – rendah ke tinggi.
Aktiviti 2: Minta pelajar untuk melihat sekeliling kelas dan nyatakan contoh objek yang mempunyai ciri -ciri tersebut.

Latihan:
ms 27-29

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan yang diperlukan:
Botol rendah dan tinggi.
Buku Fargoes Matematik 1 (4&5 tahun)