KURIKULUM TAMHIDI 2021

Kemahiran

Week

5

Values/ Skills

Listening skills, attentive skills, Appreciation

Unit Learning Outcomes

Students will be able to recognize sounds and appreciate being able to listen

Lesson 1

Animal sounds

Lessons Learning Outcomes

Students will be able to identify which animal makes which sound

Methods

Aktiviti 1:
Guru membuka youtube, video teka bunyi. Pelajar mesti meneka dan membuat bunyi yang sama.
Aktiviti 2:
Tanpa menggunakan audio dari youtube, guru menguju murid dengan menanyakan macam mana bunyi haiwan tertentu.
Guru juga boleh meminta pelajar melakonkan gaya haiwan tersebut
Aktiviti 3: Action race
Seperti lumba lari, hanya ini lumba aksi. Guru memberi arahan aksi yang harus pelajar lakukan. Cth: Berlompat seperti katak menuju ke garisan penamat

Lesson 2

Resources