KURIKULUM TAMHIDI 2021

Kemahiran

Week

36

Values/ Skills

Determination, Togetherness

Unit Learning Outcomes

Students will be able to channel their energy to sports activities

Lesson 1

Outdoor Play

Lessons Learning Outcomes

Students will be able to coordinate their hands and leg

Methods

Aktiviti 1: Toss the ball
Pelajar dikehendaki berbaris berhadapan (pelejar lelaki 2 kumpulan, perempuan 2 kumpulan)
Pelajar membaling menggunakan tangan kepada kawan bertentangan dengannya. (bergilir)
Aktiviti 2: Kick the ball
Pelajar dikehendaki beratur dan setiap orang dapat giliran menendang bola ke dalam bakul/ gol yang disediakan
Aktiviti 3: Spoon the pingpong ball
Pelajar dibahagikan kepada 4 kumpulan (2 lelaki, 2 perempuan)
Setiap kumpulan diberikan dua sudu dan satu bola bingpong.
Setiap kumpulan akan dibahagi dua dan duduk bertentangan dan ambil giliran bawa bola dengan sudu

Lesson 2

Resources

Bahan-bahan diperlukan
1. Bola
2. Bola ping-pong
3. Sudu
4. gol/ bakul