KURIKULUM TAMHIDI 2021

Kemahiran

Week

32

Values/ Skills

Safety

Unit Learning Outcomes

Students will be able to understand about their personal safety

Lesson 1

Safe from disasters

Lessons Learning Outcomes

Students will be able to point out 3 basic safety steps
Students will be able to practice safety steps for natural disaster, first aids and road

Methods

Aktiviti 1: Jenis-jenis Bencana
Guru menceritakan tentang jenis jenis bencana. (gempa bumi, banjir, kebakaran)
Aktiviti 2: Safety Steps
Guru berbincang dengan murid tentang apa yang perlu dibuat sekiranya menghadapi bencana tersebut
Guru menunjukkan video (link yang disediakan) kepada murid.
Aktiviti 3: Lakon Semula (Role Play)
Bahagikan pelajar kepada tiga kumpulan dan setiap kumpulan mendapat satu jenis bencana dan ahli kumpulan tersebut mesti melakonkan (saftey steps) yang dibincangkan ketika bencana yang mereka dapat.

Lesson 2

Resources

Video untuk dipaparkan:
Disasters