KURIKULUM TAMHIDI 2021

Kemahiran

Week

28

Values/ Skills

Appreciation

Unit Learning Outcomes

Students will be able to appreciate the Blessings of Ibadah Qurban

Lesson 1

Eidul Adha Celebrations

Lessons Learning Outcomes

Students will be able to experience the hows of doing Hajj

Methods

Aktiviti 1: Kisah Nabi Ibrahim (Ibadah Qurban)
Aktiviti 2: Melukis dan Mewarna
Aktiviti 3: Simulasi Ibadah Haji
Aktiviti 4: Seni biri biri
(Menggunakan cotton ball untuk membuat bulu biri-biri) sila rujuk video

Lesson 2

Resources

Rujukan aktiviti 4: —