KURIKULUM TAMHIDI 2021

Kemahiran

Week

21

Values/ Skills

Appreciation, Empathy

Unit Learning Outcomes

Students will be able to appreciate the Blessings of Eidul Fitri

Lesson 1

Eid Fitri Blessings

Lessons Learning Outcomes

Students will be able to experience Raya visit to teachers’ house

Methods

Aktiviti 1: Takbir Raya
Aktiviti 2: Menceritakan tentang suasana Hari Raya
Aktiviti 3: Simulasi ziarah hari raya (Ziarah rumah Guru)- Adakan Checkpoint (1 checkpoint, 1 Guru)
Aktiviti 4: Jamuan Raya

Lesson 2

Resources

Bahan-bahan yang diperlukan:
Juadah Raya