KURIKULUM TAMHIDI 2021

Kemahiran

Week

19

Values/ Skills

Arts, Charitable, Determination, Creativity

Unit Learning Outcomes

Students will be able to express their creativity

Lesson 1

Vegetables stamping

Lessons Learning Outcomes

Students will be able to see the creativity/ arts of vegetables

Methods

Aktiviti 1: Stamping vegetables
Setiap pelajar dikehendaki membawa sebatang bendi dan sebiji capsicum/ bell paper.
Guru akan memotong semua sayur yang dibawa sebelum memulakan sesi seni.
Pelajar akan dibahagikan kepada 6 kumpulan. (3 lelaki, 3 perempuan)
setiap kumpulan akan diberikan water colour (kongsi)
Setiap pelajar diberikan satu kertas putih dan satu brush
Pelajar boleh stamp sayuran tersebut mengikut kreativiti masing-masing

Lesson 2

Resources

Bahan-bahan yang diperlukan:
1. Water colour
2. Brush
3. Kertas A4
4. Capsicum dan bendi
Rujukan guru