KURIKULUM TAMHIDI 2021

Kemahiran

Week

17

Values/ Skills

Arts, Charitable, Determination, Creativity

Unit Learning Outcomes

Students will be able to give/ share things with others

Lesson 1

Tabung Infaq Ramadhan

Lessons Learning Outcomes

Students will be able to understand the purpose of sedeqah by stating its definition

Methods

Aktiviti 1: Tabung saya
Setiap pelajar dikehendaki membawa bekas/ balang sendiri dari rumah.
Semua dikehendaki menghias tabung masing2 menggunakan bahan yang guru sediakan
Untuk Guru:
Menerangkan tentang sedeqah, kepentingan, amalan zakat

Lesson 2

Resources

Bahan-bahan:

Gambar masjid/ bintang, bulan, lambang2 Islam

Rujukan guru:–