KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu

Week

8

Unit

Fonetik/ Unit 3: Mari Belajar ABC

Unit Learning Outcomes

Konsonan 'b'/ Kenali Huruf

Lesson 1

Mengenal Konsonan "b"/ Menggabungkan bunyi KV

Lessons Learning Outcomes

i. pelajar mengenal ‘b’ dan membunyikan ‘b’
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan bunyi ‘b’ sebut 5x dan ulang 5x
2. Menggabungkan dan membunyikan KV ba, bi, bu sebut 5x
3. Mewarnakan dan membunyikan KV ba,bi,bu
4. Memadankan Gambar dengan awalan bunyi suku kata

Lesson 2

BM 3.2.1 Menulis huruf kecil dengan cara yang betul. BM 2.2.1 Mengenal pasti abjad.

Lessons Learning Outcomes

i. Mengenali huruf huruf kecil
ii. Pelajar belajar menulis huruf g,h,i

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Menyanyi lagu ABC
2. Sebut huruf dan tulis.
3. Latihan menulis g,h,i – ms 15 (buku Fargoes)

Resources

Kelas 1

1. Kad imbas mini bacalah anakku
2. Lagu Bo Main Bola bbb..mengayakan membawa kereta buruk bunyi
3. Buku Fonetik Aktiviti 1 muka surat 19,20

Kelas 2

Buku Fargoes Bahasa Melayu 1 (4&5 Tahun)